W dniu 11 czerwca 2022 roku z całego kraju przyjechali do Częstochowy wierzący sportowcy by złożyć swoje zawierzenie Matce Boskiej Częstochowskiej oraz laureaci – wybitne osoby, wielcy patrioci, by odebrać podczas uroczystego spotkania w auli im. Jana Pawła II Ogólnopolskie Wyróżnienia za stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie materialnym oraz z domów dziecka. Organizatorem tych wydarzeń – Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców oraz Gali wręczenia Ogólnopolskich Wyróżnień dla wybitnych obywateli w naszej Ojczyźnie, którym troska o rozwój fizyczny i patriotyczny młodych pokoleń Polaków nie pozwala być obojętnym, jest Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, które nieprzerwanie od 32 lat dba o rozwój fizyczny, patriotyczny oraz duchowy dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie, a tym samym również o ich tożsamość narodową, ożywiając jednocześnie wśród nich postawę katolicką i wiarę w Pana Boga. O nieustanną kontynuację tych najistotniejszych procesów kształtujących charakter i postawę młodych pokoleń Polaków, troszczy się od wielu lat obecny Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Szymon Giżyński. Dodatkowo w tym roku wydarzenia te złożyły się z 60-leciem kapłaństwa ks. Prałata Mirosława Mikulskiego – zarówno pomysłodawcy Pielgrzymki Sportowców do Matki Boskiej Częstochowskiej, jak i współzałożyciela KSS RP, a także twórcy parafialnych i katolickich klubów sportowych w naszej Ojczyźnie. Jest on również inicjatorem spotkań opłatkowych sportowców polskich. Patronat honorowy nad tymi wydarzeniami sportowo-patriotyczno-duchowymi objął Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.

Pielgrzymka rozpoczęła się w auli im. Jana Pawła II na Jasnej Górze ceremonią wręczenia Ogólnopolskich Wyróżnień, które otrzymały następujące osoby, w sposób bardzo uroczysty i w asystencji dzieci oraz młodzieży do których ich troska, działalność i dobroć, było adresowane:

– Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Beata KOCIK

– Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Pan Paweł Rassek

– Prezes Zarządu Stadionu Śląskiego Pan Jan Widera

– Dyrektor Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Katowicach Siostra Felicyta

– Danuta Mryka – Radny Rady Miasta Częstochowa Pan Paweł Ruksza

– Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma

– Burmistrz Strumienia Pani Anna Grygierek

– Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska-Duraj

– Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik

– Starosta Cieszyński Pan Mieczysław Szczurek.

Wyróżnienia wręczali: Krajowy Duszpasterz Sportowców ks. Edward Pleń, Kapelan Polskiego Sportu Ks. Prałat Mirosław Mikulski, Prezes Kapituły Generalnej KSSRP Pan Jerzy Drynda.

Po tym wydarzeniu została odprawiona o godz. 11.00 Msza Święta w Bazylice pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pielgrzymi modlili się m.in. w intencji sportowców ukraińskich i całego narodu ukraińskiego o zakończenie wojny, by jak najszybciej mogli wrócić do spokojnego uprawiania sportu i dalszego kształtowania charakterów młodego pokolenia Ukraińców dzięki sportowi opartemu na wartościach chrześcijańskich. Mszę Świętą celebrował ks. Prała Mirosław Mikulski w asyście ks. Edwarda Plenia Krajowego Duszpasterza Sportowców oraz ks. diecezjalnych referentów ds. sportu.

GALERIA ZDIĘĆ