Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polski dzięki sportowi i rekreacji ożywia postawę patriotyczną i wiarę w Pana Boga wśród dzieci i młodzieży, dbając jednocześnie o ich rozwój fizyczny i duchowy. W trosce o nieustanna kontynuację tego procesu organizuje za pośrednictwem katolickich i parafialnych klubów sportowych w całym kraju, w różnych dyscyplinach sportowych: turnieje, zawody, mistrzostwa, itp., jak ten Turniej Piłki Nożnej w Mikołowie w dnu 11.09.2021 r.