W tym roku Turniej Piłki Nożnej w okazji XXXIX rocznicy wydarzeń na KWK „Wujek” w Katowicach został zor5ganizowany w Woźnikach, na boisku MLKS Wodniki. Ta wspaniała inicjatywa przybliżenia młodemu pokoleniu historycznych wydarzeń poprzez sport jest wdrażana prze ŚZPKSZW w Katowicach co roku i coraz to w innym miejscu. Odśpiewanie hymnu Polski przez młodych sportowców i uczczenie minutą ciszy poległych w wydarzeniach górników przez uczestników, zrobiło kolosalne wrażenie na wszystkich obecnych zarówno dzieciach, jak i ich rodzicach.

Galeria