KSSRP Apel

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński podczas wspierania młodych sportowców na terenach wiejskich .

Polski patriotyzm to dla Polaków sprawa honoru, poświęcenia i walki o niepodległość. Ale mlślę, że na co dzień można qo skutecznie manifestować – i to w najwyższym stopniu -poprzez uczestnictwo nas i naszych rodzin
w zawodach sportowych, czy jako ich bezpośredni uczestnik lub orqanizatorzy, ale nade wszljstko jako wierni narodowym barwom i Mazurkowi Dąbrowskiego -rozentuzjazmowani, polscy kibice.

Jako osoba, której nie jest obojętne utrwalanie i rozbudzanie w młodym pokoleniu patriotljzmu, z najwyższym szacunkiem zwracam się do Wszystkich Szanownych Państwa, aby przy każdej okazji, podczas organizacji zawodów sportowych, zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich lub międzynarodowych, rozwijać w mlodym pokoleniu, już od najmlodszych lat, miłość
i podziw do własneqo kraju poprzez odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, eksponowanie symboli i znaków oraz barw

Dzieci odśpiewują Mazurka Dąbrowskiego podczas uroczystych otwarć Turniejów, organizowanych przez KSSRP w Warszawie pod patronatem Posła na Sejm Pana Szymona Giżyńskiego na terenach wiejskich.

Drodzy Polscy patrioci, mitujący ojczyznę poprzez uprawianie i wspieranie polskiego sportu !

narodowych. Okazją do tych działań mogą
być uroczljste inauguracje różnego rodzaju turniejów i imprez.
Dzięki wzniosłym i uroczystym ich otwarciom dostarczamy najmlodszym sportowcom i ich rodzicom niezapomnianych wrażeń, których
z niczym nie da się porównać, a przede wszystkim ugruntowujemy w ich sercach
i umyslach polski patriotljzm i dumę bycia Polakami. Czyńmy tak jak najczęściej
i najszczerzej, aby ten wspólny trud
owocował na następne pokolenia dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Szymon Giżyński
Poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drodzy Polscy patrioci, mitujący ojczyznę poprzez uprawianie i wspieranie polskiego sportu !

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński podczas wspierania młodych sportowców na terenach wiejskich .

Polski patriotyzm to dla Polaków sprawa honoru, poświęcenia i walki o niepodległość. Ale mlślę, że na co dzień można qo skutecznie manifestować – i to w najwyższym stopniu -poprzez uczestnictwo nas i naszych rodzin
w zawodach sportowych, czy jako ich bezpośredni uczestnik lub orqanizatorzy, ale nade wszljstko jako wierni narodowym barwom i Mazurkowi Dąbrowskiego -rozentuzjazmowani, polscy kibice.

Jako osoba, której nie jest obojętne utrwalanie i rozbudzanie w młodym pokoleniu patriotljzmu, z najwyższym szacunkiem zwracam się do Wszystkich Szanownych Państwa, aby przy każdej okazji, podczas organizacji zawodów sportowych, zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich lub międzynarodowych, rozwijać w mlodym pokoleniu, już od najmlodszych lat, miłość
i podziw do własneqo kraju poprzez odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, eksponowanie symboli i znaków oraz barw narodowych. Okazją do tych działań mogą
być uroczljste inauguracje różnego rodzaju turniejów i imprez.
Dzięki wzniosłym i uroczystym ich otwarciom dostarczamy najmlodszym sportowcom i ich rodzicom niezapomnianych wrażeń, których
z niczym nie da się porównać, a przede wszystkim ugruntowujemy w ich sercach
i umyslach polski patriotljzm i dumę bycia Polakami. Czyńmy tak jak najczęściej
i najszczerzej, aby ten wspólny trud
owocował na następne pokolenia dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Szymon Giżyński
Poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dzieci odśpiewują Mazurka Dąbrowskiego podczas uroczystych otwarć Turniejów, organizowanych przez KSSRP w Warszawie pod patronatem Posła na Sejm Pana Szymona Giżyńskiego na terenach wiejskich.